Vuokrausehdot

1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN 

Vuokra-aika alkaa auton luovutushetkestä asiakkaalle klo.15.00-17.00 tai erikseen sovittuna ajankohtana.


2. VARAUSMAKSU / PANTTI

Varausmaksu/pantti on 300 €. Varausmaksu suoritetaan heti ja sillä vahvistetaan varaus. Mikäli varausmaksua ei ole suoritettu kolmen päivän kuluessa, niin varaus purkautuu. Varausmaksu toimii panttina. Se maksetaan vuokraajalle takaisin, kun auto on palautettu sovittuna aikana siivottuna, astiat tiskattuna, tankki tankattuna dieselillä täyteen ja muutoinkin siinä kunnossa kun auto oli vuokraushetkellä.


3. VUOKRAN MAKSU

Vuokra maksetaan sähköpostitse toimitettavan laskun mukaan. Vuokrahinta on maksettava kokonaisuudessaan n. 1kk ennen vuokraus ajankohtaa. Mikäli varaus/vuokraamisen ajankohta on vähemmän kuin kuukautta ennen, tulee vuokra, sekä varausmaksu maksaa heti. Vuokraajan tulee esittää maksukuitti maksusta. Muutoin vuokra tulee aina olla maksettuna ja näkyä vuokraamon pankkitilillä viimeistään seitsemän päivää ennen vuokraus ajankohtaa. Mikäli vuokraa ei ole maksettu määräaikaan mennessä, vuokraus peruuntuu ja varausmaksua ei palauteta. Käteiskauppaa en mielelläni käy.


4. VUOKRAAN SISÄLTYY

Käyttöopastus, wc-kemikaalit, matkailuauton vakuutus 850 € omavastuulla, sopimukseen sisältyy vapaat kilometrit, ruokailuvälineet ja astiasto kuudelle, sekä ruoanlaittovälineet.


5. VAKUUTUKSET

Matkailuautossa on liikenne- ja kaskovakuutus. Vuokralaisen omavastuu kussakin vahinkotapauksessa on 850 €. Mikäli autolle sattuu vahinko auton vuokra-aikana, maksetaan omavastuuosuus 850 € viimeistään seitsemän päivän kuluessa vuokra-ajan päättymisestä. Panttimaksua voidaan käyttää osasuorituksena vakuutuksen omavastuuosuudesta. Jos matkailuautolle koituneet vahingot johtuvat vuokralaisen tahallisuudesta, huolimattomuudesta, tai matkailuauton väärinkäytöstä tai jos kuljettaja on vahingon sattuessa alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alainen, tulee vuokralaisen korvata itse aiheutuneet vahingot. Kaikki sisätiloissa sattuneet vahingot vuokraaja korvaa erikseen toteutuneilla korjaushinnoilla.


6. MATKAILUAUTON LUOVUTUS VUOKRALAISELLE

Vuokraamo luovuttaa matkailuauton vuokralaiselle vuokrasopimuksessa mainittuna aikana. Ennen matkailuauton luovutusta vuokraamo ja vuokraaja tarkistavat yhdessä auton ja merkitsevät ylös mahdolliset puutteet, vauriot tai rikkoutuneet osat. Ajoneuvon kuljettajan on oltava vähintään 21-vuotias ja henkilöllisyys on todistettava ennen vuokrasopimuksen allekirjoitusta. Voimassa oleva ajokortti riittää todistukseksi.


7. MATKAILUAUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

Vuokraamolla on oikeus periä mm. seuraavat kustannukset vuokralaiselta, jos vuokralainen on jättänyt ko. asiat hoitamatta: Sisäsiivous 120 €, lattiamattojen pesu 100 € tarvittaessa, astioiden tiskaus 50 €, wc-kasetin tyhjennys 120 € ja auton tankkaus, lisäkilometrit á 0,35€/km. Kaasupullon vaihto 40€. Edellämainitut kulut vähennetään ensisijaisesti pantista. Mikäli pantti ei riitä kattamaan em. kustannuksia on vuokralainen velvollinen korvaamaan edellä mainitut kulut laskua vastaan 7 päivän kuluessa auton palautusajankohdasta. Matkailuautoa palautettaessa vuokraamo ja vuokralainen tarkistavat auton. Tässä tarkistuksessa havaituista vioista ja puutteista joita ei ole ollut vuokra-ajan alkaessa ja jotka eivät ole tavanomaista kulumista on vuokralainen vahingonkorvausvastuussa vuokraamolle. Vuokraamolla on oikeus periä vuokraajan ilmoittamatta jättämät vahingot ja puutteet myös jälkikäteen, vaikka niitä ei olisikaan huomattu heti lopputarkastuksessa. Autoa ei vuokraaja pese ulkopuolelta, vaan sen hoitaa vuokraamo. Ulkopuolelta likaisesta autosta ei tule lisämaksua.

7.1. Matkailuauto on palautettava sovittuun paikkaan vuokrasopimuksessa mainittuna aikana, tankattuna tankki täyteen dieselillä, huolellisesti siivottuna, kasetti-wc tyhjennettynä ja muutoinkin sellaisessa kunnossa kuin auto oli luovutushetkellä. Auto on oltava tyhjennetty, siivottu ja luovutuskunnossa takaisin vuokraajalle sovittuun palautusaikaan mennessä. Mikäli auto palautetaan 15 - 60 min myöhässä - veloitetaan myöhästymismaksuna 150€, mikäli auto palautetaan 60 min - 2 h myöhässä veloitetaan 300€. Mikäli myöhästyminen on yli 2 h veloitetaan myöstymismaksuna 500€. Yli vuorokauden myöhästymisestä laskutetaan koko viikon vuokra. Näillä edellä mainituilla maksuilla pyritään varmistamaan autojen palaaminen edelliseltä reissulta niin, että seuraavat vuokraajat pääsevät ajoissa omalle matkalleen.

7.2. Jos matkailuautoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä, eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan viranomaisille sekä vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokranantajalle myöhästymiskorvausta kohdan 7.1. mukaisesti.

7.3. Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa 7.1. ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä korvaus esitetyn hinnaston mukaisesti tai muiden kuin mainittujen laiminlyöntien osalta määrätty kohtuullinen korvaus laiminlyöntien aiheuttamien kustannusten korvaamiseksi.

7.4. Jos vuokraaja palauttaa matkailuauton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy koko sovitun vuokra-ajan mukaan eikä vuokraamo ole velvoitettu palauttamaan osaa vuokrasta vuokraajalle. 

7.5. Autossa on kaksi kaasupulloa. Kaasupulloista toinen on aina täysi. Auton palautuessa on  myös silloin toisen pulloista oltava vähintään täysi.

7.6. Matkailuauto palautetaan vuokrasopimuksessa mainittuna aikana osoitteeseen Mäntymäentie 22, 37310 Tottijärvi.


8. MATKAILUAUTON KÄYTTÖ

8.1. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan matkailuautosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan, sekä noudattamaan autoa ajaessaan ja muutoinkin käyttäessään matkailuautoa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään matkailuautoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

8.2. Vuokraaja sitoutuu itse käyttämään matkailuautoa. Matkailuautoa ei saa luovuttaa kenenkään muun kuin vuokrasopimuksessa mainittujen henkilöiden käyttöön. Matkailuautoa saa ajaa vain vuokraaja ja vuokrasopimuksessa erikseen mainitut henkilöt. Vuokraajalla ja vuokrasopimuksessa mainituilla muilla kuljettajilla tulee olla voimassa oleva B-ajokortti. Vuokraaja vastaa siitä, ettei ajoneuvon paino mukana kuljetettavien tavaroiden ja henkilöiden kanssa ylitä 3500 kg.

8.3. Matkailuauton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen, sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

8.4. Vuokraajan on pidettävä huolta, että matkailuauto on lukittuna aina, kun se ei ole vuokraajan välittömän valvonnan alla.  

8.5. Vuokraamon luovuttaessa matkailuauton vuokraajalle kumpikin osapuoli osaltaan tarkistaa auton kunnon.

8.6. Matkailuautossa tupakointi ja lemmikkieläimien tuominen autoon on ehdottomasti kielletty. Mikäli autossa todetaan jälkitarkastuksessa tupakoidun veloitetaan siitä 1000 € tai jos autossa todetaan pidetyn lemmikkieläimiä veloitetaan siitä 750 € siivous ja puhdistuskuluina.

8.7. Vuokraajan on aina liikkeelle lähdettäessä varmistettava, että kaikki kaapit, ikkunat, ovet ja kattoluukut on suljettu ja ettei mitään tavaraa ole pöytätasoilla tai paikassa, josta ne voisivat esim. äkkijarrutuksen tai törmäyksen voimasta lentää pois ja vahingoittaa auton matkustajia, muita sivullisia tai autoa. Liikkeelle lähtiessä on varmistuttava, että sähköporras on nostettuna ylös. Auton kattoikkunat on pidettävä suljettuina sateella. Auton liikkuessa on käytettävä aina turvavöitä.

8.8. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan matkailuauton normaaleista tarkistuksista, kuten renkaiden ilmanpaineista, pissapojassa nestettä yms. ja huolehtimaan että käyttää auton sähkölaitteita niin, että auton akut eivät pääse täysin tyhjenemään. Jos auton starttiakku on tyhjentynyt vuokraajan omasta huolimattomuudesta esim. ajovalojen päälle jättämisestä parkkeerattuun autoon tai auton kojelaudan 12V pistokkeiden liiallisesta käytöstä auton ollessa sammutettuna, on vuokraaja velvollinen itse hoitamaan auton käynnistyksen/akkujen lataamisen niin, että auto saadaan käyntiin. Vuokraajaa suositellaan kytkemään auto leiriytyessä verkkovirtaan, jolloin voidaan parhaiten varmistaa auton sähkölaitteiden toimivuus ja akkujen latautuminen.

8.9. Vuokraajan on otettava kaikissa mahdollisissa tilanteissa huomioon auton koko(pituus, korkeus ja leveys). Kuljettajan on oltava selvillä mistä matkailuautolla voi turvallisesti ajaa vahingoittamatta sitä. Puiden ja pensaiden oksisto on erityisesti otettava huomioon.


9. VASTUU MATKAILUAUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan kaikki asuntoautolle aiheuttamansa vahingot kokonaisuudessaan. Matkailuautossa on liikenne- ja kaskovakuutus. Mikäli vahinko kuuluu vakuutuksen korvauspiiriin, niin vuokralaisen omavastuu kussakin vahinkotapauksessa on 850 €. Mikäli autolle sattuu vahinko auton vuokra-aikana, maksetaan omavastuuosuus 850 € käteisellä auton palautuksen yhteydessä tai laskua vastaan 7 päivän kuluessa auton palauttamisesta. Jos matkailuautolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, matkailuauton ajamisesta alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan. Vuokraaja on velvollinen yllä lueteltujen tapauskohtaisten vahingonkorvausmäärien mukaan:

9.1. Korvaamaan matkailuautolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot. 9.2.Korvaamaan matkailuautosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet.                      9.3. Korvaamaan matkailuauton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. (Tupakointi ja kotieläinten kuljetus on ehdottomasti kielletty ja niistä on määrätty sanktiot kohdassa 8.6. )                                                                                              9.4. Suorittamaan tahallisesti aiheutetun tai vakuutukseen kuulumattoman vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun (140 €), enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.                                                        9.5. Jos raitisvesisäiliöön tankataan vuokrauksen aikana dieselpolttoainetta tai muuta vesisäiliöön kuulumatonta, vuokraaja on velvollinen maksamaan vahingonkorvauksena 2000€. Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.            9.6. Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana matkailuauton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylinopeussakot(myös valvontakamerasta tulleen ylinopeussakon), rangaistusvaatimukset, ylikuormamaksut sekä muut haltijavastuun perusteella vuokraamolle määrätyt maksut.


10. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

10.1. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle matkailuautossa ilmenneestä virheestä tai matkailuautoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.                                                        10.2. Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle ja antamaan selvityksen tapahtuneesta vakuutusyhtiölle. Ensin puhelimitse vuokraamolle ja sitten täyttämällä vahinkoilmoituslomake vahinkotapahtumasta vakuutusyhtiölle. Liikennevahingon sattuessa, mikäli vahingossa on mukana toinen osapuoli, on vuokraajan epäselvyyksien ja myöhempien syyllisyyskiistojen välttämiseksi aina ilmoitettava asiasta poliisille. Edellä mainitusta poliisille ilmoitettavasta liikennevahingosta on aina toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.                                                                                                                                  10.3. Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen vastaa vuokraaja vuokraamolle syntyneestä vahingosta.                                                                                        10.4. Jos vuokraaja jättää ilmoittamatta matkan aikana autolle aiheutuneesta tai aiheuttamastaan vahingosta, ei panttimaksua palauteta ja vuokraaja on tämän lisäksi velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot.

10.5. Renkaan puhjetessa on vuokraajan keskeytettävä ajo ja ilmoitettava vuokraamolle tapahtuneesta. Vuokraaja on velvollinen vaihdattamaan puhjenneen tilalle uuden. Kulut puhjenneen renkaan vaihdosta jaetaan vuokraamon kanssa puoliksi kuitteja vastaan.


11. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS

Vuokraamo luovuttaa matkailuauton vuokraajalle käyttökuntoisena, sovittuna aikana sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo antaa vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet matkailuauton käytöstä. Ellei vuokraaja saa matkailuautoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia viivästystä vastaavan vuokranalennuksen. Vuokraamo ei ole vastuussa matkan viivästymisen tai peruuntumisen aiheuttamista kustannuksista. Vuokraamo voi hyvittää osan vuokrahinnasta, viivästyksen ajalta suhteessa koko vuokra-ajan hintaan.


12. VUOKRAAMON VASTUU MATKAILUAUTON VIRHEESTÄ

Jos matkailuautossa vuokra-aikana ilmenee matkan keskeytymiseen johtava tekninen tai muu vika, voidaan vuokraajalle korvata menetettyjen matkapäivien osuus vuokrahinnasta. Jos matkailuauton kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Vuokraamo ei ole velvollinen toimittamaan teknisen vian tai muutoin keskeytyneen matkan vuoksi vuokratun auton tilalle korvaavaa autoa, vaan vuokrasopimus katkeaa. Matkan keskeytyminen korvataan auton vakuutuksen, matkan keskeytymisestä määräämällä tavalla. Vuokraajalla on oikeus vakuutuksen mukaiseen keskeytyneen matkan johdosta järjestettyyn kuljetukseen määränpäähän tai takaisin lähtöpaikkaan.


14. VARAUKSEN PERUMINEN / SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN

Vuokralaisella on oikeus perua varaus / purkaa varausmaksulla vahvistettu sopimus seuraavien aikarajojen puitteissa. Kun varausmaksulla vahvistettu varaus perutaan yli 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua, varausmaksu ja maksettu vuokra palautetaan kokonaisuudessaan. Kun varausmaksulla vahvistettu varaus perutaan 30-20 vrk ennen vuokraustapahtuman alkua, varausmaksusta palautetaan puolet ja vuokra kokonaisuudessaan. Mikäli varaus perutaan 19 - 11 vrk ennen vuokraustapahtumaa, vuokra palautetaan kokonaisuudessaan, mutta varausmaksua ei palauteta. Mikäli varauksen peruminen tapahtuu 10 vrk tai vähemmän aikaa ennen vuokraustapahtuman alkua, pidätetään vahingonkorvauksena koko vuokra ja varausmaksu palautetaan kokonaisuudessaan. Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa perua varaus tai purkaa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti vuokraehtoja /vuokrasopimusta tai vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään matkailuautoa asianmukaisesti. Jos matkailuauton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, varaus peruuntuu tai sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan matkailuauton viivytyksettä vuokraamolle. Vuokraamo voi peruuttaa varauksen tai purkaa sopimuksen myös, jos vuokraajan luottotiedoissa ilmenee merkintöjä. Mikäli vuokraajana on yritys, myös vastuullisen kuljettajan luottotiedot tarkistetaan. 


15. MATKAILUAUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE

Matkailuauton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle ilman vuokraamon lupaa on kielletty. Matkailuauton vieminen ulkomaille sovitaan aina tapauskohtaisesti ja lupa auton ulkomaille viemiseen kirjataan vuokrasopimukseen. 


16.SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.